REFERENSER

Vad anser ArchiFrame-användarna om sitt verktyg? Omdömen från våra användare ute i världen. 

Vi valde programpaketet med Archicad och ArchiFrame för att det är lätt att använda, flexibelt och mångsidigt. Dessutom önskade vi höja planeringens kvalitet och effektivera produktionen genom 3D-modellering. Möjligheten att styra arbetsmaskiner med programmet är ett intressant alternativ med tanke på framtiden.

Harri Alanen

Factory Manager, YIT Rakennus Oy

En av de viktigaste fördelarna som inverkat på valet av ArchiFrame är att inställningarna är synliga och att alla ändringar och funktioner lätt kan kontrolleras. Vi kan utnyttja alla dess effektiva verktyg, såsom skärning och spikning. En väldigt stor fördel jämfört med det tidigare programmet är att slutprodukten som når maskinen ser precis likadan ut och att den kan kontrolleras direkt från ArchiFrame-arbetsmiljön. 

Jan Frode Nilsen
1-2-Tre AS

Arbetstakten och ritningarnas kvalitet har nått en ny nivå. ArchiFrame låter dig skapa konstruktionsritningar på minimal tid och med minimala omkostnader.

Samarbetet med arkitekterna har förbättrats. ArchiFrame utmärker sig för sin logiska struktur, snabbhet och lätthanterlighet, liksom också dess starka användarstöd.

Jaanus Peterson

Designer, Arca Nova Element OÜ

Spela videoklipp

Läs mera om ArchiFrame

Se ArchiFrame-demo- och instruktionsfilmer på vår Youtube-kanal.

ArchiFrames besök på VVR Wood Oy:s träelementfabrik

Ville Valve from VVR Wood welcomed us to their wood element factory in Heinola. Ville gave us the lowdown on how VVR Wood use ArchiFrame and Archicad to prefabricate wooden elements for complex building projects.

ArchiFrame Kunder

Läs våra kunders berättelser nedan