Archicad

ArchiFrame utökar Archicads mångsidiga funktioner till ett rikt program för design av träkonstruktioner. 

Bästa informationsmodelleringsverktyget (BIM)

ArchiFrame fungerar i anslutning till Archicad. Archicad, som utvecklats av Graphisoft, är det
ursprungliga och bästa informationsmodelleringsverktyget (BIM) och också Finlands
populäraste BIM-program.

Archicad är en komplett verktygslåda för arbete i 2D och 3D, visualisering, beräkningar och annat projekteringsarbete för arkitekter och nu också för
konstruktionsingenjörer.

ArchiSolutions samarbetar tätt med Graphisoft vid utvecklingen av högklassiga projekteringsverktyg för trähusindustrin.

Archicad fungerar både i Microsoft® Windows® och Mac® OS X-systemen.

Archicad26

Watch the Archicad 26 features overview video to learn the latest features and updates.

The ArchiFrame add-on transforms Archicad into a complete design tool for wooden structures so that architects and engineers can collaborate in a single synced Archicad file.

Från skisser till arbetsritningar

I Archicad ingår verktyg för bland annat skissbilder, beräkningar för anbudsskedet och broschyrer. ArchiFrame utvidgar detta till en detaljerad modellering och dokumentering av konstruktioner. På så sätt skapas all information som behövs för byggandet med ett enda program.