Vi valde programpaketet med Archicad och ArchiFrame för att det är lätt att använda, flexibelt och mångsidigt. Dessutom önskade vi höja planeringens kvalitet och effektivera produktionen genom 3D-modellering. Möjligheten att styra arbetsmaskiner med programmet är ett intressant alternativ med tanke på framtiden

Harri Alanen

Factory Manager, YIT Rakennus Oy

YIT
YIT
YIT
YIT, IFC Kultarikko