Då vi sökte ett planeringssystem som skulle uppfylla alla våra behov bekantade vi oss med Archicad och ArchiFrame i början av år 2016. Efter tre veckor tillverkade vi vår första produktionsmodell och utförde skärningsprocessen med Hundeggers CNC-maskin Speed-Cut. Några veckor senare började vi även mata in WUP-filer i Weinmanns drivstationer WEK120 och WMS för att montera element. På så sätt kunde vi samla produktionen av flervåningsväggelement – inklusive monteringen av stommen, fastspikningen, märkningen och skärandet av alla skikt av väggkonstruktionerna.

En av de viktigaste fördelarna som inverkat på valet av ArchiFrame är att inställningarna är synliga och att alla ändringar och funktioner lätt kan kontrolleras. Vi kan utnyttja alla dess effektiva verktyg, såsom skärning och spikning. En väldigt stor fördel jämfört med det tidigare programmet är att slutprodukten som når maskinen ser precis likadan ut och att den kan kontrolleras direkt från ArchiFrame-arbetsmiljön. Allt kan ändras lätt genom att klicka och flytta. Också möjligheten att använda makroverktyg och skapa egna makron internt i programmet är fantastisk.

Jan Frode Nilsen

1-2-Tre AS

1-2-Tre
1-2-Tre
1-2-Tre
1-2-Tre
1-2-Tre
1-2-Tre