Nyttan vi haft av ArchiFrame är att få skärningslistor, komponentlistor och viktberäkningar ögonblickligen, som allt är till stor hjälp. Att skapa stommarna är rätt så enkelt och det finns många användbara verktyg för att försnabba modelleringsprocessen. Möjligheten att bygga in skärningstoleranser är utmärkt och har bidragit till exakta paneler. Vi har varit nöjda med projekten på byggplatsen, som alla passat samman väldigt bra. Både kunderna och teamet på ort och ställe är nöjda med resultaten.

James Rolfe

CEO, Konstruhkt Industries