ArchiFrame

ARCHIFRAME: SMIDIG DESIGN AV TRÄ- OCH METALLKONSTRUKTIONER

ArchiFrame utökar Archicads mångsidiga funktioner till ett rikt program för design av träkonstruktioner. Det gör det möjligt för arkitekter och ingenjörer att samarbeta i samma Archicad-fil.

Med ArchiFrame kan enskilda plankor eller hela trästrukturer dupliceras, vridas, speglas med mera. Man kan lätt erhålla listningar, utskrifter och vid behov även en CNC-fil av dem. Med hjälp av BIM-verktyget tar dig ArchiFrame från arkitektens datorritningar ända fram till produktionslinjen och hjälper till med produktionen av träelement.

ArchiFrame's nya demovideo.

 

PERFEKT VERKTYG FÖR TRÄSTRUKTURER

ArchiFrame förenar två världar: arkitekt- och strukturmodellen. Strukturdesignen kan utföras direkt utifrån arkitektritningarna utan någon felbenägen och dyr remodellering. Om arkitektmodellen fattas skapas 3D-modellen från början med Archicads effektiva modelleringsredskap. 

Förutom för design av nya byggnader lämpar sig ArchiFrame också för ombyggnads-, reparations- och eftermonteringsprojekt. Programmet som fungerar parallellt med ARCHICAD lämpar sig för alla slags träbyggnadsprojekt i alla storlekar. 

Med programmet följer egenskaperna hos den i Finland mest sålda CAD-programvaran för byggnadsbranschen, såsom TeamWork och ett täckande urval kompilatorer för export och import av olika filformat. Med dessa kan till exempel en extern VVS-plan anslutas till modellen för kollisionskontroll.

 • Skapa träkonstruktioner med ett enda klick och se resultatet omedelbart i 2D, 3D och elementritningen.
 • Innovativa funktioner såsom automatisk och modifierbar höjd förbättrar kvaliteten och sparar kostnader.
 • All information finns i en Archicad-fil som innehåller 3D-modellen, 2D-höjder och halvautomatiska elementritningar, utskrifter och listningar.
 • Klossar och skivor kan produceras manuellt utifrån mått bilder och listningar utförda av ArchiFrame. Dessutom erhålls vid behov CNC-filer i det format som önskas (bvn, wup och btl för Hundeggers och Weinmanns CNC-maskiner).
 • Tack vare systemets mångsidiga egenskaper kan varje enhet fritt modifieras. 3D-modellen och utskrifterna uppdateras automatiskt.
 • ArchiFrame är fullständigt kompatibelt med både metriska och brittiska måttenheter (genom inställningarna kan programmet när som helst uppdateras till att använda önskat måttsystem).

VÄGGKONSTRUKTIONER

 • Automatisk dimensionering
 • Automatiska skärningslistor
 • Strukturen kan bearbetas i elementritningen samt i 2D- och 3D-vyn
 • Elementprojektioner kan erhållas framifrån, bakifrån, uppifrån och nerifrån
 • Väggbeklädnad i realistisk panelprofil

STÅLSTOMME

ArchiFrame stöder också lätta väggar med stålstomme. Som exempel det kaliforniska Healthy Buildings USA:s Facebooksida och YouTube video eller en annan video.

FLERSKIKTSKONSTRUKTIONER

 

 • Skivbeläggning, ventilationsslitsar mm.
 • Automatisk sammanfogning av hörnstrukturer
 • Justerbara regler för dubbar och plankor i hörnen
 • Fritt bearbetbara enheter

TAKKONSTRUKTIONER

 • Ritplanet gör det lättare att modellera lutande strukturer.
 • ArchiFrame stöder pelar- och balkkonstruktioners fogar (sinkning och laxstjärt) och enkla snedsågningar med mera.
 • Skapar takstolar.
 • Gör det lätt att placera girbalkar och att passa samman bjälklagsbalkar med dem.

GOLVKONSTRUKTIONER

 • Golvbjälkarna placeras automatiskt enligt den inställda mellanrummen så de stämmer överens med Archicads rutnät.
 • Den automatiskt producerade strukturen kan, om så önskas, bearbetas bjälke för bjälke.
 • Skårorna för stålbalk har skapats med ArchiFrames utskärningsverktyg.
 • Gör trägolv så enkelt som att skapa väggar.
 • I exemplet har balkliv med fanerförstärkning använts.

BIM-RESULTAT

 • Måttbilder för manuell framställning
 • Skärningslistor (xls, csv, txt)
 • Utskrifter/planscher
 • CNC-filer i många olika format: Hundegger bvn, btl och wup för Weinmann-maskiner

HÄRNÄST:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
sv_SESvenska