ArchiFrame

Från 3D till produktion – allt i en enfa Archicad-fil.

ArchiFrame: Smidig design av trä- och metallkonstruktuoner

ArchiFrame utökar Archicads mångsidiga funktioner till ett rikt program för design av träkonstruktioner. Det gör det möjligt för arkitekter och ingenjörer att samarbeta i samma Archicad-fil.

Med ArchiFrame kan enskilda plankor eller hela trästrukturer dupliceras, vridas, speglas med mera. Man kan lätt erhålla listningar, utskrifter och vid behov även en CNC-fil av dem. Med hjälp av BIM-verktyget tar dig ArchiFrame från arkitektens datorritningar ända fram till produktionslinjen och hjälper till med produktionen av träelement.

 

ArchiFrame’s nya demovideo.

Perfekt verktyg för trästrukturer

ArchiFrame förenar två världar: arkitekt- och strukturmodellen. Strukturdesignen kan utföras direkt utifrån arkitektritningarna utan någon felbenägen och dyr remodellering. Om arkitektmodellen fattas skapas 3D-modellen från början med Archicads effektiva modelleringsredskap. 

Förutom för design av nya byggnader lämpar sig ArchiFrame också för ombyggnads-, reparations- och eftermonteringsprojekt. Programmet som fungerar parallellt med ARCHICAD lämpar sig för alla slags träbyggnadsprojekt i alla storlekar. 

Med programmet följer egenskaperna hos den i Finland mest sålda CAD-programvaran för byggnadsbranschen, såsom TeamWork och ett täckande urval kompilatorer för export och import av olika filformat. Med dessa kan till exempel en extern VVS-plan anslutas till modellen för kollisionskontroll.

 • Skapa träkonstruktioner med ett enda klick och se resultatet omedelbart i 2D, 3D och elementritningen.
 • Innovativa funktioner såsom automatisk och modifierbar höjd förbättrar kvaliteten och sparar kostnader.
 • All information finns i en Archicad-fil som innehåller 3D-modellen, 2D-höjder och halvautomatiska elementritningar, utskrifter och listningar.
 • Klossar och skivor kan produceras manuellt utifrån mått bilder och listningar utförda av ArchiFrame. Dessutom erhålls vid behov CNC-filer i det format som önskas (bvn, wup och btl för Hundeggers och Weinmanns CNC-maskiner).
 • Tack vare systemets mångsidiga egenskaper kan varje enhet fritt modifieras. 3D-modellen och utskrifterna uppdateras automatiskt.
 • ArchiFrame är fullständigt kompatibelt med både metriska och brittiska måttenheter (genom inställningarna kan programmet när som helst uppdateras till att använda önskat måttsystem).

Varför ArchiFrame?

Design benefits

 1. Design iteration is seamless with ArchiFrame: collaboratively update designs and models throughout the architectural and planning phases.
 2. Use ArchiFrame to pass on key information quickly and concisely using accurate data and visual information.
 3. Architects and engineers always work on one comprehensive design file, reducing scope for error.
 4. ArchiFrame works for both big and small building projects and is an infinitely flexible design and modeling tool.
 5. ArchiFrame has excellent visualization features, as well as the ability to further extend its native visualization with tools like RENDERLights.

Structural engineering benefits

 1. No more copying models from one program to another: say goodbye to error-prone re-modeling from the architect’s original plans. Using ArchiFrame means having everything in the same model from day one which will save you time and money.
 2. Modeling freedom: every plank is individual and fully editable, giving you infinite flexibility and scope.
 3. You can modify your design in any view – including element elevations.
 4. Easy collision checking.

Software benefits

 1. Take advantage of all the flagship Archicad features you know and love: e.g. TeamWork™ available in both Windows and Mac.
 2. Archicad users won’t need to re-learn the base program in order to use ArchiFrame – start creating immediately.
 3. ArchiFrame software has already spread to over 20 countries, powered by its advanced tools and the lively Archicad customer community.
 4. The continuous development and addition of new features to ArchiFrame ensures that the program is co-owned with its users.
 5. Highly customizable BIM software via XML settings and scripts.

Element production benefits

CNC support for BVN (Hundegger), BTL, WUP (Weinmann) and Swedish Randek. The listing supports XLS, CSV ja TXT. ARCHICAD supports several common file formats: DWG, DXF, DGN, IFC, PDF, BCF, 3DS, DAE etc.

VÄGGKONSTRUKTIONER

 • Automatisk dimensionering
 • Automatiska skärningslistor
 • Strukturen kan bearbetas i elementritningen samt i 2D- och 3D-vyn
 • Elementprojektioner kan erhållas framifrån, bakifrån, uppifrån och nerifrån
 • Väggbeklädnad i realistisk panelprofil

STÅLSTOMME

ArchiFrame stöder också lätta väggar med stålstomme. Som exempel det kaliforniska Healthy Buildings USA:s Facebooksida och YouTube video eller en annan video.

FLERSKIKTSKONSTRUKTIONER

 • Skivbeläggning, ventilationsslitsar mm.
 • Automatisk sammanfogning av hörnstrukturer
 • Justerbara regler för dubbar och plankor i hörnen
 • Fritt bearbetbara enheter

TAKKONSTRUKTIONER

 • Ritplanet gör det lättare att modellera lutande strukturer.
 • ArchiFrame stöder pelar- och balkkonstruktioners fogar (sinkning och laxstjärt) och enkla snedsågningar med mera.
 • Skapar takstolar.
 • Gör det lätt att placera girbalkar och att passa samman bjälklagsbalkar med dem.

GOLVKONSTRUKTIONER

 • Golvbjälkarna placeras automatiskt enligt den inställda mellanrummen så de stämmer överens med Archicads rutnät.
 • Den automatiskt producerade strukturen kan, om så önskas, bearbetas bjälke för bjälke.
 • Skårorna för stålbalk har skapats med ArchiFrames utskärningsverktyg.
 • Gör trägolv så enkelt som att skapa väggar.
 • I exemplet har balkliv med fanerförstärkning använts.

BIM-RESULTAT

 • Måttbilder för manuell framställning
 • Skärningslistor (xls, csv, txt)
 • Utskrifter/planscher
 • CNC-filer i många olika format: Hundegger bvn, btl och wup för Weinmann-maskiner

HÄRNÄST: