Visualisering

I ArchiFrame ingår många effektiva visualiseringsverktyg. Med hjälp av RENDERLights kan du lätt skapa bilder, animationer och videor av hög kvalitet. 

Du kan också röra dig i en byggnad med virtuella glasögon (exempelvis Oculus) innan ens grunden är gjuten. ArchiFrame hjälper dig med både modellering av konstruktionerna och försäljning av objektet. 

I videon nedan visas exempel på modeller skapade med ArchiFrame och RenderLights.