ArchiFrame innebär en perfekt övergång från sofistikerad planeringsmjukvara till ett intelligent och framför allt intuitivt produktionsverktyg för träkonstruktioner. Problemet med att arbeta med olika program – för att erhålla en perfekt plan, en åskådlig visualisering och fabriksplan, inklusive CNC-skärpunkter – löste sig med ArchiFrame. Det är det optimala verktyget för planering av träkonstruktioner.

Wolfgang Pöll and Matthias Pöll

MSc Civil Engineer, Managing director, Ludwig Pöll GmbH

Ludwig Pöll GmbH
Ludwig Pöll GmbH

Ökozentrum Hohenau

Ecological center with a nature laboratory
Hohenau an der March, Austria
Construction by Pöll GmbH

Ludwig Pöll GmbH