Vi har använt ArchiFrame sedan 2011. Vi får allt från broschyrer till CNC-output med paketet ARCHICAD, ArchiFrame och ArchiLogs. Vi är väldigt nöjda med vårt system

Tanja Rytkönen

Vice President Design,
Honkarakenne