BIMx

Use a BIMx model to view 2D and 3D Archicad and ArchiFrame drawings and models on mobile devices, tablets, or even your browser; without having to open Archicad.

  • BÄRBAR
  • GRATIS
  • INTERAKTIV
  • LÄTTANVÄND

BIMx för Archicad & ArchiFrame

Med hjälp av BIMx kan du se på Archicads eller ArchiFrames 3D-modeller på tablett, smarttelefon eller med webbläsare utan att behöva öppna själva Archicad. 

BIMx-modellerna är mycket lättanvända: för att komma åt modelldata behöver du bara öppna sparade vyer eller klicka på 3D-objekt. Med BIMx kan du snabbt och lätt presentera modeller för kunder, kontrollera element under produktionsprocessen eller ta ritningarna till byggplatsen. 

PAPPERSFRI PRODUKTION MED BIMX-APPLIKATIONEN

  • Att ritningarna följer med där du rör dig reducerar antalet fel och minskar på papperskriget.
  • Alla 2D- och 3D-dokument ingår i modellen, inklusive elementritningar [elementtikuvat] och detaljbilder i 3D.
  • Applikationen är lätt att använda.
  • Den lämpar sig för elementproduktion i fabriken och på byggplatsen, samt för kundpresentationer.
  • BIMx-applikationen kan laddas ner gratis på Google Play och Apples App Store.
  •  

BIMx visar tydligt sambandet mellan 2D-ritningarna och 3D-modellen. Applikationen passar utmärkt för kunder som vill erhålla nyttan av 3D-modeller utan Archicad eller som behöver gestalta kontexten för 2D-ritningarna. 


BIMx erbjuder också klara fördelar för användare av ArchiFrame. Förutom 3D-modellen kan man med BIMx granska ArchiFrames elementritningar. Många av våra kunder använder till och med BIMx på elementfabriken utan pappersutskrifter. Med hjälp av BIMx kan de granska besvärliga ställen ur olika synvinklar och på olika avstånd. 

BIMx passar också för att studera en byggnads mer detaljerade egenskaper: Du kan granska enskilda element eller deras monteringsritningar i 3D eller komplicerade detaljer för att bättre förstå byggnadens geometri. 

Då du skapar BIMx-modellen i ArchiFrame kan du själv definiera vad du vill se: planritningar, enskilda element, besvärliga detaljer och så vidare. Zooma in detaljerna samtidigt som du bevarar helhetsbilden av byggnaden. Inkludera anteckningarna och publicera din BIMx-modell på webben, så du lätt kan dela den med andra. 

Tilläggsinformation om hur man använder BIMx med ArchiFrame i videon nedan (finska/engelska):

BIM6x logoLäs mer:  BIM6x