Derome Plusshus har använt ArchiFrame sedan 2018 i tillverkningen av volymelement i trä. När Derome Plusshus nu jobbar med ArchiFrame får vi en helt annan detaljnivå på underlagen som krävs i våra fabriker för volymhus. Vi har möjlighet att jobba med ett cad-verktyg genom hela ritningsprocessen.

Jessica Lexen

Jessica Lexen

Designer, Derome Plusshus