Wood modeling & framing for better wood buildings

Create structural designs in wood and steel using ArchiFrame (an ARCHICAD extension).

Transform an architectural drawing into a structure with realistic rendering and control the design right down to each individual plank. The ArchiFrame add-on transforms ARCHICAD into a complete design tool for wooden structures so that architects and engineers can collaborate in a single synced ARCHICAD file.

ArchiFrame can build the structural framework for walls, frames, column/beam structures, intermediate floors, and roof structures.

ArchiFrame makes it possible to infinitely reshape wooden planks and beams. Duplicate, rotate, and output wooden elements to CNC and manufacture quickly and easily with less errors.

Efficient BIM workflow takes you from the architect’s computer straight to the production line and helps you scale the manufacture of prefabricated elements.

ArhiFrame's nya demovideo.

Modeling tool for wood structural design

ArchiFrame förenar två världar: arkitekt- och strukturmodellen. Strukturdesignen kan utföras direkt utifrån arkitektritningarna utan någon felbenägen och dyr remodellering. Om arkitektmodellen fattas skapas 3D-modellen från början med Archicads effektiva modelleringsredskap. 

Förutom för design av nya byggnader lämpar sig ArchiFrame också för ombyggnads-, reparations- och eftermonteringsprojekt. Programmet som fungerar parallellt med ARCHICAD lämpar sig för alla slags träbyggnadsprojekt i alla storlekar. 

Med programmet följer egenskaperna hos den i Finland mest sålda CAD-programvaran för byggnadsbranschen, såsom TeamWork och ett täckande urval kompilatorer för export och import av olika filformat. Med dessa kan till exempel en extern VVS-plan anslutas till modellen för kollisionskontroll.

 • Skapa träkonstruktioner med ett enda klick och se resultatet omedelbart i 2D, 3D och elementritningen.
 • Innovativa funktioner såsom automatisk och modifierbar höjd förbättrar kvaliteten och sparar kostnader.
 • All information finns i en Archicad-fil som innehåller 3D-modellen, 2D-höjder och halvautomatiska elementritningar, utskrifter och listningar.
 • Klossar och skivor kan produceras manuellt utifrån mått bilder och listningar utförda av ArchiFrame. Dessutom erhålls vid behov CNC-filer i det format som önskas (bvn, wup och btl för Hundeggers och Weinmanns CNC-maskiner).
 • Tack vare systemets mångsidiga egenskaper kan varje enhet fritt modifieras. 3D-modellen och utskrifterna uppdateras automatiskt.
 • ArchiFrame är fullständigt kompatibelt med både metriska och brittiska måttenheter (genom inställningarna kan programmet när som helst uppdateras till att använda önskat måttsystem).
© Designis
© Designis

© Designis

Why use ArchiFrame for modeling wooden buildings?

Design benefits

 1. Iteration med ArchiFrame sker smidigt. Arkitektmodeller och ritningar kan lätt uppdateras på skisstadiet och i byggnadsskedet.
 2. Uppdatera och dela planerna och modellerna på ett ögonblick. Med ArchiFrame kan du förmedla nyckelinformation till kolleger snabbt och enkelt.
 3. Arkitekter och ingenjörer arbetar alltid i samma Archicad-fil. Det här minskar antalet onödiga fel.
 4. ArchiFrame fungerar i såväl stora som små byggprojekt och är ett synnerligen flexibelt rit- och modelleringsverktyg.
 5. ArchiFrame har utmärkt visualiseringsfunktionalitet som kan utvidgas med programmet RENDERLights.

Structural engineering benefits

 1. Slut med felbenägen kopiering från ett program till ett annat! Genom att använda ArchiFrame kan allt hållas i samma modell från början, vilket sparar tid och pengar.
 2. Fri modellering: varje element och enhet är fristående och fritt bearbetbar. Automation misslyckas förr eller senare i vilket som helst program!
 3. Du kan bearbeta din modell i vilken vy som helst – även i elementritningen.
 4. Kollisionskontrollen är lätt.

Software benefits

 1. Archicads egenskaper är i bruk: ArchiFrame fungerar som en extension av Archicad, så du behöver bara tillägna dig ett program.
 2. Du kan utnyttja alla egenskaper i Archicad. Det gäller exempelvis Teamworks, som gör det möjligt för flera projektörer att samtidigt arbeta i samma modell och som fungerar i både Windows och Mac. Archicad-användare behöver inte lära sig ett nytt program från början för att använda ArchiFrame – börja bara skapa direkt.
 3. ArchiFrame används redan i 15 länder. Användarna upplever lätthanterligheten och tillgången till Archicads avancerade verktyg som programmets största styrka.
 4. ArchiFrame utvecklas fortlöpande och nya egenskaper läggs till programmet. Det här stöder ArchiFrames användarkultur, där programmet i praktiken är i gemensam ägo med användarna.
 5. ArchiFrame är i stor utsträckning inställbart och kan bearbetas med hjälp av XML-inställningsfiler och skript.

Element production benefits

 1. Från CNC-stöd till BVN (Hundegger), BTL, WUP (Weinmann) och det svenska Randek. Katalogen stöder XLS, CSV och TXT. Archicad stöder flera vanliga filformat: DWG, DXF, DGN, IFC, PDF, BCF, 3DS, DAE etc.

BIM buildings site benefits

 1. Användning av ett pålitligt BIM-program gör byggnadsprocessen effektivare och säkrare.
 2. Ritningar och modeller är lätta att få med till exempel till byggplatsen. BIMx-applikationen säkerställer att du kan presentera dina Archicad- och ArchiFrame-modeller interaktivt i mobil- eller tablettform, vilket samtidigt minskar på pappersanvändningen.

Wooden wall framing & structures

 • Automatisk dimensionering
 • Automatiska skärningslistor
 • Strukturen kan bearbetas i elementritningen samt i 2D- och 3D-vyn
 • Elementprojektioner kan erhållas framifrån, bakifrån, uppifrån och nerifrån
 • Väggbeklädnad i realistisk panelprofil

Light-gauge steel framing

ArchiFrame stöder också lätta väggar med stålstomme. Som exempel det kaliforniska Healthy Buildings USA:s Facebooksida och YouTube video eller en annan video.

Multiple structural layers

 • Skivbeläggning, ventilationsslitsar mm.
 • Automatisk sammanfogning av hörnstrukturer
 • Justerbara regler för dubbar och plankor i hörnen
 • Fritt bearbetbara enheter

Roof structures

 • Ritplanet gör det lättare att modellera lutande strukturer.
 • ArchiFrame stöder pelar- och balkkonstruktioners fogar (sinkning och laxstjärt) och enkla snedsågningar med mera.
 • Skapar takstolar.
 • Gör det lätt att placera girbalkar och att passa samman bjälklagsbalkar med dem.

Wooden flooring & floor structures

 • Golvbjälkarna placeras automatiskt enligt den inställda mellanrummen så de stämmer överens med Archicads rutnät.
 • Den automatiskt producerade strukturen kan, om så önskas, bearbetas bjälke för bjälke.
 • Skårorna för stålbalk har skapats med ArchiFrames utskärningsverktyg.
 • Gör trägolv så enkelt som att skapa väggar.
 • I exemplet har balkliv med fanerförstärkning använts.

Output from BIM software directly to:

 • Måttbilder för manuell framställning
 • Skärningslistor (xls, csv, txt)
 • Utskrifter/planscher
 • CNC-filer i många olika format: Hundegger bvn, btl och wup för Weinmann-maskiner

Next steps:

Enter the competition!

sv_SESvenska