element_being_assembled

ARCHIFRAMEN VIERAILUPÄIVÄ VVR WOOD OY:N TEHTAALLA – KUVAKERTOMUS

Vietimme mukavan lokakuisen päivän VVR Woodin puuelementtitehtaalla Heinolassa. Kaunis syysruska sai meidät hyvälle tuulelle ja VVR Woodin tuotantojohtaja Ville Valve esitteli meille puuelementtien valmistusprosessia.

Antoisa päivä Ville Valveen seurassa näytti meille konkreettisesti, miten ArchiFrame-sovellus toimii käytössä – samalla opimme puurakentamisesta ja puuelementeistä yleensä.

VVR WOOD – PUUELEMENTTITUOTANNON AMMATTILAISET

Heinolan tehtaalle saavuttuamme oli selvää heti kättelyssä, että VVR Wood on tarkkaan harkinnut viimeisen kahdeksan vuoden aikana, miten puuelementtejä kuuluisi rakentaa.

Koko VVR Woodin prosessit voisi varmaan kiteyttää tähän lauseeseen:

“Älykkäät työkalut auttavat meitä rakentamaan tehokkaammin.”

VVR Wood suunnittelee, valmistaa ja asentaa puurakennuksia. VVR Wood keskittyy lähinnä isompiin rakennusprojekteihin kuten puukerrostaloihin.

VVR Woodin tehtaalla kuhisi oikein olan takaa: tehtaalla on tällä hetkellä 24 ihmistä töissä ja jokainen työpiste ja prosessi on tarkkaan rajattu ja valvottu.

“Me pystymme tuottamaan tässä linjassa ja tällä porukalla yhden kerrostalokerroksen viikossa.”

Villen esittely antaa kuvan kasvavasta ja nuorekkaasta yrityksestä, jolla on suuri usko omaan tekemiseen.

TARKKA TYÖNKULKU TEHDASOLOISSA

“Puuelementtien tuottaminen on tarkkaa työtä ja ArchiFrame auttaa meitä projektinhallinnassa.”

Tehtaalla kulkiessa on kiva nähdä kaikki elementtirakentamisen eri vaiheet jaoteltuna työpisteisiin ja nähdä, miten ArchiFramea hyödynnetään tehdasoloissa.

Hundegger-kone tuottaa puuosia suoraan ArchiFramesta saatujen CNC-tiedostojen pohjalta ja ammattilaiset kokoavat puukerrostalon seinäelementtejä ikkunoita ja ovia myöten.

Tehtaalla viimeistelty tuote tehdään mahdollisimman pitkälle valmiiksi, jotta asiakkaat saavat valmiin kokonaisuuden.

“Asiakkaat voivat itse kustomoida ja sanella, kuinka pitkälle valmistamme elementit – vesipellityksistä maalipintoihin. Tavoitteena on tukea asiakasta suunnittelusta asennukseen.”

VILLE VALVE – TIETOTEKNIIKASTA RAKENTAMISEEN

“ArchiFrame on olennainen osa meidän koko tuotantoprosessia, sillä kaikki valmiit tuotteet kulkevat meidän suunnittelumme kautta ja siellä työkaluna on nimenomaan ArchiFrame.

Rakennuksen 3D-malli, elementtijako, valmistus- ja asennuspiirustukset ja koneohjaustiedostot on tuotettu ArchiFramen avulla.”

ArchiFrame on vahvasti integroitu VVR Woodin prosesseihin ja se kulkee mukana myös päivittäisessä työnkulussa.

ArchiFramen avulla VVR Wood voi tuottaa puuelementtejä turvallisesti ja tehokkaasti luottaen luottaen siihen että oikea tieto on käytettävissä oikeassa paikassa. Data kulkee työpisteestä toiseen ja rakennusvaiheesta toiseen saumattomasti.

 

 

ARCHIFRAMEN ROOLI VVR WOODISSA

ArchiFramea käytetään jokaisen elementin valmistuksessa. Työkaluna se auttaa yksityiskohdissa ja myös kokonaisuuden hallitsemisessa.

ArchiFramen vahvuus on sen joustavuus – sitä voidaan hyödyntää rutiinielementtien tuottamiseen, mutta se soveltuu myös vaikeisiin mallinnushaasteisiin kuten monimutkaisten pilari-palkki-rakenteiden mallintamiseen.

ArchiFrame on joustava ohjelmistokumppani ja monia ohjelman ominaisuuksia voi kustomoida itse tai ArchiFramen teknisen tuen avustuksella.

PUURAKENTAMISESTA YLEISESTI

“Puurakentamisen avulla voidaan parantaa rakentamisen tuottavuutta ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Puu on rakennusmateriaalina vähähiilinen sekä tehdas valmistukseen sopiva.”

Puurakentaminen mahdollistaa osin automatisoidun tuotannon ja elementtien korkean esivalmistusasteen.

“Kokoonpano tehdasoloissa on usein turvallisempaa ja tuottavuuden sekä laadun parantaminen on usein tehdasolosuhteissa helpompaa.

MATERIAALIEN KÄYTTÖ PYRITÄÄN OPTIMOIMAAN JOTTA JÄTETTÄ SYNTYISI MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN.

Puulla on monia hyviä ominaisuuksia mutta myös eroavaisuuksia muihin rakennusmateriaaleihin. Suora vertailu ei välttämättä ole järkevää vaan ennemmin pitäisi pyrkiä hyödyntämään kunkin materiaalin hyviä ominaisuuksia parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.”

VVR Woodilla on kiinnostavat ajat edessä! Tällä hetkellä VVR Wood vastaa Suomen suurimman puukerrostalohankeen puuelementtien kokonaistoimituksesta aina asennukseen saakka…. ja työkaluna on tietysti ArchiFrame!

Lue meidän VVR Wood case study täällä.

Share this post

en_USEnglish