VVR_wood_factory

CASE STUDY: VVR WOOD OY LUOTTAA ARCHIFRAMEEN PUUELEMENTTITUOTANNOSSA

“Kaikki se mitä me valmistamme täällä suunnitellaan ArchiFramella.”

“ArchiFrame on se työkalu, jolla me muutamme arkkitehdin suunnitelman toteutussuunnitelmaksi.

ArchiFrame tekee puolestamme osan rutiinityöstä, jotta me voimme keskittyä niihin olennaisiin osiin, joissa me voimme tuottaa oikeasti hyötyä asiakkaalle.” 

Näin VVR Woodin tuotantojohtaja Ville Valve kuvailee heidän Heinolassa sijaitsevaa puuelementtitehdastaan, kun puhe kääntyy ArchiFrameen.

ArchiFramen käyttö tehostaa VVR Woodin toimintaa ja antaa Villelle ja hänen kollegoilleen enemmän aikaa keskittyä olennaiseen – asiakkaisiin.

MIKÄ VVR WOOD?

“VVR Wood on kasvava puurakentamiseen keskittyvä yritys. Meillä on puuelementtitehdas Heinolassa, jossa valmistamme kaikkia puurakentamisessa tarvittavia elementtityyppejä.

Me suunnittelemme, valmistamme ja asennamme puuelementtirakennuksia – lähinnä puukerrostaloja ja suurempia rakennuksia kuten toimitiloja, päiväkoteja, ja kouluja.”

Tällä hetkellä VVR Wood on mukana Suomen suurimmassa puurakentamishankkeessa Tampereella – uraauurtavassa ‘Kuusikko’-hankeessa, on kuusi puukerrostaloa.

“VVR Woodissa haluamme olla mukana koko rakennusprosessissa esivalmistelusta asennukseen.

Me menemme aina asiakkaiden edut edellä ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman valmiin paketin. Meillä on yhteistyöhön perustuva visio rakentamisesta.

Kyseessä on ns. ‘end-to-end’ ratkaisu puurakentamiseen, jossa me voimme hoitaa kaiken. Me osaamme etsiä oikeita ratkaisuja aina työmaalle asti. Asiakkaiden luottamus on meille kaikki kaikessa ja me panostamme sekä laadunvalvontaan että tehokkaaseen työnkulkuun.”

PUUELEMENTTITUOTANTO PÄHKINÄNKUORESSA

Puuelementtien suunnitteleminen, mallintaminen, tuottaminen ja asentaminen on “hyvällä tavalla haastavaa.” 

“ArchiFramen CNC-ominaisuudet auttavat sahatavaran esivalmistelussa.

ArchiFramen työkalujen avulla voimme jo esivalmistusvaiheessa lisätä komponentteihin monipuolisia automaattikoneilla tehtäviä työstäjä ja merkintöjä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa elementtien tehdasvalmistusta ja asennusta.

Merkinnät takaavat sen, että elementit kootaan aina oikein.”

Puuelementit ovat avainasemassa nykyaikaisessa ja tehokkaassa rakentamisessa. VVR Wood tuottaa monenlaisia ja kokoisia puuelementtejä – suurista LVL liimatuista Kerto®-Ripa lattiarakenteista seinäelementteihin. 

“Esivalmistus ja tehtaassa valmistaminen antavat meille erilaisen näkökulman rakennushankkeisiin.

Me optimoimme koko tuotantoketjun, johon kuuluu myös valmistus ja asennus, ei vain suunnittelu.

ARCHIFRAMEN ROOLI PUUELEMENTTITUOTANNOSSA

“ArchiFrame on olennainen osa meidän koko tuotantoprosessia, sillä kaikki valmiit tuotteet kulkevat meidän suunnittelumme kautta ja siellä työkaluna on nimenomaan ArchiFrame.

Rakennuksen 3D-malli, elementtijako, valmistus- ja asennuspiirustukset ja koneohjaustiedostot on tuotettu ArchiFramen avulla.”

ArchiFrame on vahvasti integroitu VVR Woodin prosesseihin ja se kulkee mukana myös päivittäisessä työnkulussa.

ArchiFramen avulla VVR Wood voi tuottaa puuelementtejä turvallisesti ja tehokkaasti luottaen luottaen siihen että oikea tieto on käytettävissä oikeassa paikassa. Data kulkee työpisteestä toiseen ja rakennusvaiheesta toiseen saumattomasti.

ARCHIFRAMEN EDUT PUUELEMENTTITUOTANNOSSA

ArchiFrame on älykäs työkalu, joka tehostaa liiketoimintaa ja automatisoi monia suunnittelun ja tiedonhallinnan rutiineja. 3D-malli ja tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa asiakkaan ja asennustyömaan käyttöön BIMx-pilvipalvelun avulla.

ARCHIFRAME AUTTAA VVR WOODIA KASVAMAAN OIKEAAN SUUNTAAN

ArchiFrame is a smart tool that helps VVR Wood streamline its business and automate many of the routines associated with building design and information management.

3D-models and production plans can be easily shared with clients and even taken to the construction site using BIMx cloud services. 

Tässä VVR Woodin poimimat tärkeät ArchiFrame edut: 

  • Muokattavuus – rakennusprojektit eivät ole ikinä samanlaisia ja elementtien ja 3D-mallien muokattavuus on oleellista
  • Nopea tuki, hyvä käyttäjäkokemus ja yhteisö
  • Integroitu työkalu – arkkitehtimallin päälle voidaan tehdä rakennesuunnittelua samassa työympäristössä
  • Joustavuus – ArchiFramen soveltuu moneen eri tarpeeseen
  • Automatisointi – mahdollisuus monistaa ja tuottaa elementtejä automaattisesti tarvittaessa
  • Kustomointi ja avoimuus – ArchiFrame on avoin tekninen ympäristö
  • Jatkuva kehitys – uusia ominaisuuksia julkaistaan koko ajan.

“Me olemme erikoistuneet vahvasti projektitoimittajaksi ja meille on tärkeää kyky toimia erilaisissa hankkeissa ja erilaisten rakennusten parissa. 

ArchiFramen avoin ympäristö antaa meille mahdollisuuden testata asioita ja toimittaa kustomoituja ratkaisuja asiakkaille kilpailukykyisesti. 

Emme käytännössä koskaan toteuta kahta samanlaista projektia, eli kustomointi ja muunneltavuus ovat tosi tärkeitä.

ArchiFrame oli meille sekä taloudellinen ja henkinen valinta. Me halusimme löytää sen oikean ratkaisun ja sitten oikeasti panostaa ja sijoittaa siihen. Niin kävi ArchiFramen kanssa.”

MIKSI ARCHICAD/ARCHIFRAME?

Yksi syy miksi VVR Wood päätyi ArchiFrameen oli Archicadin suosio.

“Tiedonjako suoraan arkkitehdin ympäristöstä on yksi ArchiFramen vahvuuksista. 

Me vertailimme BIM ohjelmia: Archicad oli meille jo ennestään tuttu ja me tiesimme sen hyvistä ominaisuuksista. Archicad on arkkitehtien parissa laajasti käytetty ohjelma ja vahva integraation Archicadiin on yksi ArchiFramen tärkeimistä eduista.”

ArchiFramen taustalla on kehittyvä ja laajassa kansainvälisessä käytössä oleva perusohjelmisto ja pidän tätä merkittävän etuna.

Koin että ArchiFramessa yhdistyi suuren käyttäjäyhteisön hyvät puolet ja pienen yrityksen ketteryys ja joustavuus.

ArchiFrame sopii hyvin kasvavan yrityksen suunnittelutyökaluksi ja ohjelman kehityksessä on otettu hyvin näkökulmiamme huomioon.”

NEUVOJA MUILLE

“Kannattaa avoimesti testata eri ohjelmistoja ja kokeilla eri vaihtoehtoja ennen sitoutumista.

Jokainen yritys on erilainen, mutta käytettävyyteen ja tiedonsiirtoon liittyvät teemat ovat kaikille tärkeitä.

Mieti mitkä sinun tarpeesi ovat? Mitkä ovat teidän prosessinne?

Archicad ja ArchiFrame muodostavat hyvin laajan kokonaisuuden ja sen opiskelu voi vaatia kärsivällisyyttä.”

Lue meidän VVR Wood tehdasvierailumme blogi täällä.

Share this post

en_USEnglish