Ville Valve

PUUELEMENTTITUOTANNON HAASTEET & MAHDOLLISUUDET – VVR WOOD HAASTATTELU

ArchiFramen lokakuinen vierailu VVR Wood Oyn tehtaalla Heinolassa oli antoisa kokemus.

Tuotantojohtaja Ville Valve esitteli meille VVR Woodin puuelementtitehdasta ja samalla hän kertoi meille puuelementtituotannon haasteista ja puurakentamisesta yleensä.

VVR Wood luottaa ArchiFrameen – ArchiFrame on nimittäin työkalu, jolla VVR Wood muuntaa arkkitehdin tietomallin tuotantokelpoisiksi elementtisuunnitelmiksi.

On aina hyvä kuulla suoraan asiakkailta heidän tämänhetkisistä tarpeistaan ja miettiä, miten voimme vielä parantaa ArchiFramea.

Tässä Villen mietteitä puuelementtituotannosta.

PUURAKENTAMISEN PLUSSAT

Mikä tekee puurakentamisesta kannattavaa

“Verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin puu on ihanteellinen materiaali korkean esivalmistusasteen elementtirakentamiseen.

Puusta voidaan valmistaa hyvin monimuotoisia ja silti helposti kuljetettavia ja asennettavia elementtejä.

Tehdasoloissa tapahtuva valmistus on työmaalla tehtävää rakentamista turvallisempaa tehokkaampaa ja tasalaatuisempaa. Puu on jo itsessään ympäristöystävällinen materiaali ja tehokkaan suunnittelun ja valmistusprosessin avulla myös materiaalihukka saadaan minimoitua.”

VVR Woodin tavoitteena on saada puusta kaikki irti rakennusmateriaalina.

“Me pyrimme siihen, että me tuotamme parhaan mahdollisen tuotteen ja elementtirakenteen kulloiseenkin projektiin.

Puussa on valtava kehityspotentiaali sellaisissa asioissa kuin täysin muovittomassa rakentamisessa.”

Yhdessä Metsä Woodin kanssa kehitetty ja kasvava Kerto-Ripa elementtien tuoteperhe on hyvä esimerkki puun innovatiivisesta ja materiaalitehokkaasta käytöstä.

“Meidän tehtävämme on tehdä puurakentamisesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja tuoda hankkeisiin mukaan oma osaamisemme ja kokemuksemme.”

 

 

TIEDONHALLINTA ON AVAINASEMASSA

Puuelementtituotannossa tiedonhallinta on keskeisessä roolissa. Elementtituotanto ja rakennusosien esivalmistus vaativat paljon dataa ja tuotannon vaiheita on paljon.

“Arkkitehdin mallissa voi olla noin 200 erillistä komponenttia kuten seinää tai lattiaa, mutta siinä vaiheessa kun rakennus on suunniteltu elementeiksi ja se on valmiina tuotantoon niin siinä voi olla jopa 2000 elementtiä ja 20000 erillistä komponenttia.”

Elementeistä on pysyttävä kartalla aina asennusvaiheeseen asti.

Sama malli ja sen sisältämä data kulkee mallinnuksesta asennukseen ArchiFramen avulla. Kun elementti siirtyy työpisteestä toiseen, on viimeisin tieto aina helposti saatavilla.

ArchiFramen avulla VVR Wood pystyy mallintamaan elementtejä suoraan Archicad-tiedostoon ja säilyttämään kaiken olennaisen tiedon samassa paikassa.

NOPEUS ON TÄRKEÄÄ

Asiakkaat odottavat elementtitehtaalta ripeää toimintaa.

“Meidän haasteemme on olla joustavia, mutta myös nopeita. Suunnittelussa ArchiFramen etuja on mm. se, että pystymme itse määrittelemään ja muokkaamaan elementtityyppejä.”

Rakenteet suunnitellaan alusta asti tehtaassa valmistettavaksi, jolloin liitoksiin ja yksityiskohtiin pitää kiinnittää jatkuvasti huomiota.

“Nykyisellä tuotantolinjalla ja tällä porukalla me pystymme tuottamaan yhden kerrostalokerroksen viikossa.”

Oikeat työkalut parantavat suunnittelun ja tuotannon yhteistyötä ja sitä kautta myös tuotannon tehokkuutta.

KOKO KETJUA TARVITAAN

“Kilpailukyky ei tule siitä, että kokoonpanossa tehdään joku yksittäinen asia tosi nopeasti, vaan avainasemassa on nimenomaan koko ketju suunnittelusta asennukseen.”

ArchiFramen kaltainen ohjelma on välttämätön monimutkaisten suunnittelu kokonaisuuksien hallintaan. ArchiFrame tukee myös tuotannon tarpeita sillä ohjelmalla voidaan tuottaa ohjaustiedostoja automaattikoneille ja vaikkapa automaattisia merkintöjä kokoonpanoa ja asennusta helpottamaan.

ArchiFramen kaltaiset ohjelmat tukevat selkeää tuotantoketjua. ArchiFrame voi ohjata CNC koneita tekemään elementteihin automaattisia merkintöjä vaikkapa kokoonpanoa varten.

JOKAINEN PROJEKTI ON ERILAINEN

“ArchiFrame automatisoi monia suunnittelun rutiinitöitä mutta käytännössä elementtejä ei voida monistaa rakennusprojektista toiseen.

Puurakentamisessa vaihtoehtoja on paljon ja meidän täytyy löytää jokaiselle asiakkaalle nimenomaan heille oikea ratkaisu.

Me tarjoamme valmiin paketin, jossa asiakkaan tarpeet on huomioitu.

Meidän tehtävämme on valita oikea tekninen ratkaisu jokaiseen projektiin.”

ArchiFrame nimenomaan tukee tällaista joustavaa ja iteratiivista tuotantoa ja rakentamista.

ESIVALMISTUS RATKAISEE

“Esivalmistusasteen nostaminen on yksi parhaista työkaluista rakentamisen tuottavuuden ja laadun parantamiseksi.

Tämä on tietysti hyvä juttu elementtituotannon kannalta.

Me haluamme päästä asiakkaidemme kanssa siihen pisteeseen, että teemme tehdasoloissa mahdollisimman paljon valmiiksi – tehokkaasti ja turvallisesti.

Korkea esivalmistusaste edellyttää huolellista ja yksityiskohtaista suunnittelua ja ArchiFramen työkalujen avulla se on helpompaa.”

KOKONAISUUS ON MYYNTIVALTTI

“Me mielellämme myymme kokonaisuuden, emme yksittäisiä osia tai toimenpiteitä. Tavoitteena on tuottaa valmis rakennus.

Puurakentamisessa rakennejärjestelmissä on enemmän hankekohtaista vaihtelua ja siksi hankkeiden pilkkominen pieniin osatoimituksiin ei ole välttämättä järkevää. Kokonaistoimittajan rooli antaa meille paremmat edellytykset hyödyntää omaa osaamistamme asiakkaiden eduksi.

Haluamme saada sellaisen kokonaisuuden kasaan, jossa säilyy laatu ja tehokkuus.”

Tehdaskierroksella konsepti kokonaisuudesta tuli selkeästi esille, kun pysähdyimme katsomaan puukerrostalon seinäelementin kokoonpanoa.

Pienet yksityiskohdat kuten koloukset koristeverhouksia varten ja valmiit vesipellitykset olivat kaikki kohdallaan.

Kiinnittämällä huomiota kokonaisuuteen VVR Wood tarjoaa valmiin tuotteen siinä vaiheessa, kun elementit lähtevät tehtaalta.

“Yhdessä seinässä on yhteensä noin sata komponenttia ja ArchiFrame on käsitellyt niistä ihan jokaista. ArchiFrame auttaa meitä hallitsemaan suurta tietomäärää.”

LÄPINÄKYVYYS ON AVAINSANA

VVR Wood haluaa olla joustava ja läpinäkyvä kumppani. Tätä tukevat tarkkaan valvotut prosessit ja laadunvalvonta, joka tarkoittaa sitä, että jokainen elementti on jäljitettävissä.

“Meille laatu on sitä, että pääsemme asiakkaiden odotusten tasolle. Suomessa odotukset ovat kovat ja laatutaso on korkealla.

Työmenetelmien kehittäminen ja vakiointi on tehdasoloissa paljon työmaata helpompaa ja tästä hyötyvät kaikki rakentamisen osapuolet.”

TIETOTEKNIIKAN ASEMA PUUELEMENTTITUOTANNOSSA

Ville tiedostaa tietotekniikan tärkeyden nykyaikaisessa rakentamisessa.

“Tietomallien ja digitalisaation kanssa on päästy rakennusalalla jo pitkälle mutta kehityspotentiaali on silti edelleen valtava.

ArchiFramella tehty tietomalli ei ole pelkkä suunnittelun työkalu vaan hyödynnämme sitä laajasti tuotannossa ja projektin ohjauksessa.”

Kiinnostuitko? Lue VVR Woodin ArchiFrame-referenssi tai lue toinen blogi, jossa esittelemme tarkemmin VVR Woodia ja heidän Heinolan tehdastaan.

Jaa artikkeli