1-2-tre_as_velger_archiframe_2

1-2-TRE AS VELGER ARCHIFRAME

Etter en periode med leting etter riktig programvare tilpasset vår bruk, falt valget på ArchiCAD og ArchiFrame i begynnelse av 2016. Tre uker etter at vi tok programmet i bruk, sendte vi den første produksjonen gjennom vårt Hundegger SpeedCut kappanlegg. Et par uker senere startet vi arbeidet med å mate vår automatiserte Weinmann produksjonslinje med wup-filer for elementproduksjon.

Automatisert produksjon her består av å flere separate prosesser inkludert sammensetting av bindingsverk og spikring, merking og skjæring av alle de andre separate lag i veggen. Alt dette støttes i filsystemet som eksporteres fra ArchiFrame.

Etter noen tilpasninger for å oppnå ønskede resultater, gjennomførte vi overgangen til full produksjon basert på ArchiFrame.  Vi har fått full støtte kontinuerlig for å spisse programmet til å fungere optimalt for vår del.

Det som har vært viktig for oss ved valg av ArchiFrame, er mulighetene for enkelt å justere alle prosesser, samtidig som programmet kontinuerlig gir en visuell tilbakemelding på resultatet. Det at vi kan kontrollere alle verktøy, hvert sagsnitt, hver spiker i aktiv 3D, og at sluttproduktet som kommer ut på maskinen er det samme og kan styres direkte i ArchiFrame sitt arbeidsmiljø, er en stor fordel for oss.

Det er en enkel måte å “klikk-og-dra” for å endre alt, og vi unngår overraskelser når selve produksjonen er i gang. Muligheter for å ha direkte tilgang til hvert makroverktøy slik at vi kan utføre og redigere våre egne makroer uten ekstern hjelp, har også vært viktig for oss.

Vi har nå brukt ArchiFrame i vår produksjon i fem år, og er veldig fornøyde. Programmet er lett å lære, men gir også store muligheter for videreutvikling og effektivisering etter hvert som man bygger kompetansen. Det dukker stadig opp nye funksjoner som gjør programmet enda bedre.

Personlig setter jeg også stor pris på å kunne kombinere Archiframe-planker med ArchiCAD sine morphs og generelle arkitekturfunksjoner, noe som gir store muligheter til å visualisere leveransen helt ned på mikronivå med innebygd render. Dette gir store fordeler i dialogen opp mot kunder.

Vi ser fram til videre bruk av ArchiFrame i årene framover.

Jan Frode Nilsen

Del denne artikkelen