VVR Wood

VVR Wood Oy, Finland

ArchiCAD & ArchiFrame on mallintavista suunnittelujärjestelmistä ylivoimaisesti helpoiten omaksuttavissa. Suurin etu kilpaileviin järjestelmiin verrattuna on järjestelmän joustavuus ja omatoiminen räätälöintimahdollisuus.

Paras esimerkki tästä on tekemäni LVL-kertoripa elementti, jonka avulla saan haluamani rakenteen täysin automaattisesti ja aina oikein yhdellä klikkauksella! Yksinkertaisissa rakenteissa suunnitteluaika on tippunut alle puoleen, mutta monimutkaisemmissa kohteissa jopa yhteen kolmasosaan alkuperäiseen verrattuna. Ja nyt ArchiFramen uudella elementin kopiointi- ja peilaustoiminnolla se tulee tippumaan entisestään.

Merkittävä etu on myös se, että inhimillisistä tekijöistä johtuvat virheet jäävät käytännössä kokonaan pois, koska järjestelmä varoittaa useilla eri tavoilla tulossa olevasta virheestä ja päivittää muutokset automaattisesti kaikkialle.

Ville Valve

Production Manager, VVR Wood Ltd

Ville Valve is one of the founders of VVR Wood and is responsible for the company's production and design.

ARCHIFRAME PUUELEMENTTITUOTANTO KÄYTTÄJÄLAUSUNTO: VVR WOOD VIDEO

Ville Valve from VVR Wood welcomed us to their wood element factory in Heinola. Ville gave us the lowdown on how VVR Wood use ArchiFrame and Archicad to prefabricate wooden elements for complex building projects. Check out the video we put together.

CASE STUDY: VVR WOOD OY TRUSTS ARCHIFRAME FOR WOOD PREFABRICATION & MODULAR BUILDING

Kayleigh Töyrä

“Kaikki se mitä me valmistamme täällä suunnitellaan ArchiFramella.”

“ArchiFrame on se työkalu, jolla me muutamme arkkitehdin suunnitelman toteutussuunnitelmaksi.

ArchiFrame tekee puolestamme osan rutiinityöstä, jotta me voimme keskittyä niihin olennaisiin osiin, joissa me voimme tuottaa oikeasti hyötyä asiakkaalle.” 

“ArchiFrame is the tool we use to transform an architect’s plan into a structural implementation plan. ArchiFrame does routine work on our behalf so that we can focus on adding value for our customers.”

A rewarding day spent with Ville Valve gave us plenty of insights into how ArchiFrame helps VVR Wood achieve their goals; and at the same time we had lots of fun learning about wood construction and element production in more general!

VVR Wood's wood element factory in Heinola.
VVR Wood's wood element factory in Heinola.

Meet VVR Wood - prefabrication pros

“VVR Wood on kasvava puurakentamiseen keskittyvä yritys. Meillä on puuelementtitehdas Heinolassa, jossa valmistamme kaikkia puurakentamisessa tarvittavia elementtityyppejä.

Me suunnittelemme, valmistamme ja asennamme puuelementtirakennuksia - lähinnä puukerrostaloja ja suurempia rakennuksia kuten toimitiloja, päiväkoteja, ja kouluja."

Tällä hetkellä VVR Wood on mukana Suomen suurimmassa puurakentamishankkeessa Tampereella - uraauurtavassa ‘Kuusikko’-hankeessa, on kuusi puukerrostaloa.

“VVR Woodissa haluamme olla mukana koko rakennusprosessissa esivalmistelusta asennukseen.

Me menemme aina asiakkaiden edut edellä ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman valmiin paketin. Meillä on yhteistyöhön perustuva visio rakentamisesta.

Kyseessä on ns. ‘end-to-end’ ratkaisu puurakentamiseen, jossa me voimme hoitaa kaiken. Me osaamme etsiä oikeita ratkaisuja aina työmaalle asti. Asiakkaiden luottamus on meille kaikki kaikessa ja me panostamme sekä laadunvalvontaan että tehokkaaseen työnkulkuun.”

Ville Valve
The door in place

Producing wood elements for larges-scale buildings in a nutshell

Puuelementtien suunnitteleminen, mallintaminen, tuottaminen ja asentaminen on “hyvällä tavalla haastavaa.” 

“ArchiFramen CNC-ominaisuudet auttavat sahatavaran esivalmistelussa.

ArchiFramen työkalujen avulla voimme jo esivalmistusvaiheessa lisätä komponentteihin monipuolisia automaattikoneilla tehtäviä työstäjä ja merkintöjä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa elementtien tehdasvalmistusta ja asennusta.

Merkinnät takaavat sen, että elementit kootaan aina oikein.”

Puuelementit ovat avainasemassa nykyaikaisessa ja tehokkaassa rakentamisessa. VVR Wood tuottaa monenlaisia ja kokoisia puuelementtejä - suurista LVL liimatuista Kerto®-Ripa lattiarakenteista seinäelementteihin. 

“Esivalmistus ja tehtaassa valmistaminen antavat meille erilaisen näkökulman rakennushankkeisiin.

Me optimoimme koko tuotantoketjun, johon kuuluu myös valmistus ja asennus, ei vain suunnittelu.

ArchiFrame's role in wood element production

“ArchiFrame on olennainen osa meidän koko tuotantoprosessia, sillä kaikki valmiit tuotteet kulkevat meidän suunnittelumme kautta ja siellä työkaluna on nimenomaan ArchiFrame.

Rakennuksen 3D-malli, elementtijako, valmistus- ja asennuspiirustukset ja koneohjaustiedostot on tuotettu ArchiFramen avulla.”

ArchiFrame on vahvasti integroitu VVR Woodin prosesseihin ja se kulkee mukana myös päivittäisessä työnkulussa.

ArchiFramen avulla VVR Wood voi tuottaa puuelementtejä turvallisesti ja tehokkaasti luottaen luottaen siihen että oikea tieto on käytettävissä oikeassa paikassa. Data kulkee työpisteestä toiseen ja rakennusvaiheesta toiseen saumattomasti.

VVR Wood has grown rapidly in eight years thanks to securing major construction projects.

Ville’s technical background also helps him reap the benefits of ArchiFrame.

“Everything produced here is made with ArchiFrame.” - Ville Valve

Advantages of ArchiFrame in wood element production

ArchiFrame on älykäs työkalu, joka tehostaa liiketoimintaa ja automatisoi monia suunnittelun ja tiedonhallinnan rutiineja. 3D-malli ja tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa asiakkaan ja asennustyömaan käyttöön BIMx-pilvipalvelun avulla.

A building’s 3D-model, its element drawings, its production and assembly drawings, and even its machining lists are all produced using ArchiFrame.”

ArchiFrame is strongly integrated into VVR Wood’s processes and the factory’s daily life. 

With ArchiFrame, VVR Wood can produce timber elements safely and efficiently, relying on the fact that the right information will be available at the right time. Data flows seamlessly from one workstation and construction phase to the next.

ArchiFrame helps VVR Wood succeed

ArchiFrame is a smart tool that helps VVR Wood streamline its business and automate many of the routines associated with building design and information management.

3D-models and production plans can be easily shared with clients and even taken to the construction site using BIMx cloud services.

 

Tässä VVR Woodin poimimat tärkeät ArchiFrame edut: 

  • Muokattavuus - rakennusprojektit eivät ole ikinä samanlaisia ja elementtien ja 3D-mallien muokattavuus on oleellista
  • Nopea tuki, hyvä käyttäjäkokemus ja yhteisö
  • Integroitu työkalu - arkkitehtimallin päälle voidaan tehdä rakennesuunnittelua samassa työympäristössä
  • Joustavuus - ArchiFramen soveltuu moneen eri tarpeeseen
  • Automatisointi - mahdollisuus monistaa ja tuottaa elementtejä automaattisesti tarvittaessa
  • Kustomointi ja avoimuus - ArchiFrame on avoin tekninen ympäristö
  • Jatkuva kehitys - uusia ominaisuuksia julkaistaan koko ajan.
Ville Valve

“Me olemme erikoistuneet vahvasti projektitoimittajaksi ja meille on tärkeää kyky toimia erilaisissa hankkeissa ja erilaisten rakennusten parissa. 

ArchiFramen avoin ympäristö antaa meille mahdollisuuden testata asioita ja toimittaa kustomoituja ratkaisuja asiakkaille kilpailukykyisesti. 

ArchiFrame was both a financial and a practical choice: we had to decide which path to go down and what software we would ultimately commit to.

ArchiFrame oli meille sekä taloudellinen ja henkinen valinta. Me halusimme löytää sen oikean ratkaisun ja sitten oikeasti panostaa ja sijoittaa siihen. Niin kävi ArchiFramen kanssa.”

Why choose Archicad / ArchiFrame as your BIM software?

Yksi syy miksi VVR Wood päätyi ArchiFrameen oli Archicadin suosio.

“Tiedonjako suoraan arkkitehdin ympäristöstä on yksi ArchiFramen vahvuuksista. 

Me vertailimme BIM ohjelmia: Archicad oli meille jo ennestään tuttu ja me tiesimme sen hyvistä ominaisuuksista. Archicad on arkkitehtien parissa laajasti käytetty ohjelma ja vahva integraation Archicadiin on yksi ArchiFramen tärkeimistä eduista.”

ArchiFramen taustalla on kehittyvä ja laajassa kansainvälisessä käytössä oleva perusohjelmisto ja pidän tätä merkittävän etuna.

Koin että ArchiFramessa yhdistyi suuren käyttäjäyhteisön hyvät puolet ja pienen yrityksen ketteryys ja joustavuus.

ArchiFrame sopii hyvin kasvavan yrityksen suunnittelutyökaluksi ja ohjelman kehityksessä on otettu hyvin näkökulmiamme huomioon.”

Advice for others choosing wood modeling software

“Kannattaa avoimesti testata eri ohjelmistoja ja kokeilla eri vaihtoehtoja ennen sitoutumista.

Jokainen yritys on erilainen, mutta käytettävyyteen ja tiedonsiirtoon liittyvät teemat ovat kaikille tärkeitä.

Mieti mitkä sinun tarpeesi ovat? Mitkä ovat teidän prosessinne?

Archicad and ArchiFrame comprise a pretty hefty software package – mastering them both will take some patience.”

In Finland, expectations in the construction industry are high and the quality level is at a peak. VVR Wood invests heavily in creating sustainable partnerships and managing complex construction projects.

fiSuomi